TOWARZYSTWA WĘDKARSKIE
   POSIADAJĄCE  STATUS
    ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

 | STRONA GŁÓWNA | STATUT | WŁADZE  | CZŁONKOWIE | KOMUNIKATY | PUCHAR FEDERACJI  | GALERIE |
 | SPOTKANIA TOWARZYSTW  | REGULAMIN ZAWODÓW |

W 2007 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego. Prezentujemy podstawowe zasady
.

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%.
Organizacje te znajdziemy na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Lista jest publikowana co roku (do 31 grudnia). Na liście znajdują się organizacje, które miały status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego (czyli na 30 listopada 2008 roku) i które mają prawo otrzymywać 1% (tzn. nie prowadzą działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami). Do tej pory to podatnik miał obowiązek sprawdzić, czy organizacja, której chce przekazać 1% nie prowadzi takiej działalności. Teraz zrobi to za niego Minister Sprawiedliwości.`

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28)
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chce przekazać 1 % należnego podatku (art.45 ust.5c ustawy o pdpf).

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art.45 ust.5c ustawy o pdpf).

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel); informację tę może zamieścić w rubryce Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem (poz. 132 PIT-28, poz. 308 PIT-36, poz. 108 PIT-36L,  poz. 61 PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

3. Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji.

1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie

 LISTA TOWARZYSTW 

Lp Nr KRS Nazwa Województwo Powiat Gmina Miasto Data nadania cechy OPP
Adres
1 0000011079 NIEZALEŻNE TOWARZYSTWO WĘDKARSKIE W KWIDZYNIE POMORSKIE KWIDZYŃSKI KWIDZYN KWIDZYN 7-06-2004
KRÓTKA 2,   82-500 KWIDZYN
2 0000146873 BLEDZEWSKIE TOWARZYSTWO WĘDKARSKIE MAZOWIECKIE M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA WARSZAWA 19-07-2005
ROTMISTRZA PILECKIEGO 107  m. 12,   02-781 WARSZAWA 130
3 0000036454 GIŻYCKIE STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE GIŻYCKI GIŻYCKO GIŻYCKO 8-02-2008
MONIUSZKI 26,   11-500 GIŻYCKO
4 0000079328 MRĄGOWSKIE TOWARZYSTWO WĘDKARSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE MRĄGOWSKI MRĄGOWO MRĄGOWO 30-12-2008
ul. BRZOZOWA  18  11-700 MRĄGOWO

Kwoty te tak jak w latach poprzednich przeznaczymy na zarybianie jezior. 

      D Z I Ę K U J E M Y

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich 82 - 500 Kwidzyn ul. Warszawska 19