KOMUNIKATY ZARZĄDU  I CZŁONKÓW

  

STRONA GŁÓWNA 

STATUT

 WŁADZE 

CZŁONKOWIE 

PUCHAR FEDERACJI  

GALERIE 


SPOTKANIA TOWARZYSTW 

REGULAMIN ZAWODÓW 

POŻYTEK PUBLICZNY

Uchwała nr 1/6/2022
Zarządu KFTW w Kwidzynie z dnia 20.10.2021 r. w sprawie 
imprez sportowych Federacji zaliczanych do XXI edycji rywalizacji o Puchary Federacji w 2022 r.

Na podstawie § 8 ust.6 i § 40 ust.1 Statutu oraz rozdziału I pkt.3 Regulaminu Rozgrywek o Puchary Federacji uchwala się:
§ 1
Imprezami Sportowymi wymienionymi w nazwie uchwały są:

1. PSTRĄG spod LODU , organizator TTW Toruń, termin 15-16.01. lub 22-23.01.2022 r.
2. ZŁOTA DZIURA, organizator OTW Ostróda, termin 19.02.2022, rezerwowy 05.03.2022 r.
3. ZAWODY BTW w Otoczynie, organizator BTW Bledzewo, termin 14-15.05.2022 r.
4. MARATON KARPIOWY, ZJAZD KFTW organizator MTW Mrągowo,11-12.06.2022 r 
5. UKLEJA 2022 , organizator ITW Iława , termin 23.07.2022 r.
6. WISŁA 2022 – organizator NTW Kwidzyn 19-20.08.2022 r.
7. DRAPIEŻNIK 2022, organizator GSW Giżycko, termin 17-18.09.2022 r.
§ 2
Podsumowanie rywalizacji edycji 2022 odbędzie się w trakcie Walnego Zgromadzenia i Zjazdu Towarzystw w 2023 roku.

§ 3
Ustala się, że w przypadku braku możliwości zorganizowania zawodów z przyczyn związanych z warunkami atmosferycznymi nie przewiduje się zastąpienie ich inną imprezą.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi oraz organizatorom poszczególnych zawodów.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                     Prezes Zarządu KFTW
                                                                                             Zbigniew Sitko 

 

 

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich 82 - 500 Kwidzyn ul. Warszawska 19